in de school

CREATIVITEIT IN DE SCHOOL

Creativiteit is een onderdeel van ons mens zijn. Als Creativity School geloven wij dat iedere leerkracht uniek is en dat iedere leerkracht originele ideeën heeft, die van waarde zijn. Dit begint bij de kracht van het inbeeldingsvermogen. Wij geloven, dat creativiteit een uiting is van identiteit.

We ondersteunen het lerarenteam om de individuele creativiteit te herontdekken en te verkennen welke gezamenlijke toekomst gewenst is.

Lerende Organisatie

Creativity School richt zich met een gericht aanbod op de ontwikkeling van een creatieve leeromgeving voor zowel leerling, leerkracht en het leiderschap

Als onderwijs facilitator werken wij tussen de lagen van de organisatie met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan de lerende organisatie.

Hierin richten wij ons op teamontwikkeling tussen leiderschap en leerkrachten voor de ontwikkeling van een creatieve leeromgeving voor elk individu in de organisatie, via het leiderschap voor de leerkracht naar de leerling.

LEEROMGEVING

Iedereen wordt geboren met talent. Hoe dit zich ontwikkelt, is afhankelijk van de omgeving waarin we opgroeien en welke kansen we krijgen. Een creatieve omgeving is waar je wordt uitgedaagd om creatief te doen en te denken wat je helpt om in de hedendaagse maatschappij succes te hebben. We leren hiermee een creatieve attitude te ontdekken van risico nemen, nieuwe dingen proberen en grenzen verleggen.

We faciliteren leerkrachten, begeleiders en leiderschap om zich te ontwikkelen tot creatieve doeners en denkers om samen met de leerlingen te leren en zo voorbereid te zijn op een steeds veranderende maatschappij.

Hierbij ligt de focus op eigen creatieve ideeën, richtingen, doelen en strategieën.

Door interactie met elkaar, creëren we met eigen ogen en handen nieuwe modellen om onze omgeving opnieuw vorm te geven. Hiervoor gebruiken wij de methode van van LEGO® Serious Play®.

UITNODIGING

Graag spreken we af om van gedachten te verwisselen en u verder te helpen. We nodigen u uit om contact op te nemen of een afspraak te plannen op het moment dat u het beste past.

Stel uw vraag

    Plan uw afspraak


    LEGO® en LEGO® SERIOUS PLAY® zijn geregistreerde handelsmerken van de LEGO Group. De LEGO Group is niet in de positie invloed uit te oefenen of garant te staan voor de inhoud, de kwaliteit of de ervaringen van de aangeboden lesprogramma’s