Wil jij je kind de techniek creatief probleem oplossen leren? Zoek je naar manieren om je kind te helpen creatief te denken om levensvraagstukken op te lossen?
Als je antwoord ja is, dan kun je in dit artikel nuttige ideeën van creatief probleem oplossen opdoen.
Kinderen gebruiken de techniek van probleem oplossen al vanaf jonge leeftijd. Een stuk speelgoed te pakken weten te krijgen terwijl het buiten bereik ligt of nieuwe vriendjes maken op vakantie zijn daar voorbeelden van. Leren problemen op te lossen door gebruik te maken van zijn of haar creativiteit of andere vaardigheden, levert je kind voordeel op, waar het z’n hele leven profijt van heeft. Kinderen, die de techniek probleem oplossen vaardig zijn, zullen het als zij ouder worden, het als een voordeel ervaren dit te kunnen en zo levensuitdagingen makkelijker aangaan.

Creatief denken

Vaardigheden:
Creatief denken is het verzamelen van unieke ideeën om het probleem op te lossen, maar dan anders dan de standaard manier.
Techniek:
Moedig je kind aan verder te kijken dan het voor de hand liggende. Help hem ideeën te verzamelen om een probleem op te lossen en daarbij gebruik te maken van alle aanwezige bronnen.
Activiteiten:
Kies bijvoorbeeld een scène uit een film of boek dat je kind gelezen heeft. Beschrijf het conflict dat de persoon in het verhaal heeft. Vraag dan aan je kind met oplossingen te komen voor het probleem en laat het tegelijk zijn reden geven.
‘Alsof-spelletjes’ zijn goede activiteiten om je kind aan te moedigen creatief te denken. Geef hem situaties, bijvoorbeeld een storm overleven. Of brainstorm over nieuwe ideeën die het uitdaagt om ‘out of the box’ te denken.

Integratief denken

Vaardigheden:
Het is een vaardigheid om verschillende tegenstrijdige ideeën te onderzoeken en de voordelen van deze ideeën samen te voegen tot een nieuw idee. Zonder te kiezen voor het ene idee ten koste van het andere idee.
Techniek:
Leer je kind verschillende ideeën te vergelijken. Zet voors en tegens op een rijtje om hiermee een nieuwe oplossing te creëren met elementen van losse ideeën, superieur aan elk van beiden.
Activiteiten:
Moedig je kind aan open vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld tijdens het uitzoeken van bijvoorbeeld tijdens het uitzoeken van een cadeautje voor een vriendje of vriendinnetje. Als je kind al wat ouder is bespreek eens een maatschappelijk vraagstuk, waarbij  er een duidelijke tegenstelling is tussen meningen.

Moreel denken

Vaardigheid:
Het is een vaardigheid een probleem op te lossen, terwijl je gebruik maakt van iemands gevoel voor goed en kwaad.
Techniek:
Je kind leren het goede te onderscheiden van het kwade is niet gemakkelijk als hij of zij het moeilijk vindt het met jouw redenen eens te zijn. Vraag het jou een oplossing aan te rijken in plaats van het jouw indrukwekkende oplossing op te leggen.
Bereid het voor op het echte leven door het dagelijkse voorbeelden te geven. Hij of zij ontwikkelt dan een gevoel van moreel oordeel.
Activiteiten:
Voorbeelden uit het dagelijks leven omzetten in activiteiten helpt je kind zijn of haar morele dilemma’s op te lossen. Wat zou hij of zij kunnen doen als het merkt dat z’n vrienden spieken tijdens het maken van een toets. Wat zou hij of zij moeten doen als het per ongeluk een stuk speelgoed kapot maakt. Biedt jouw perspectief (geen oplossingen) nadat je kind jou zijn of haar oplossing vertelt heeft. Bespreek voorbeelden waarin morele dilemma’s zitten en vraag je kind naar zijn of haar mening. Oorlogen of politieke issues leveren genoeg materiaal voor deze activiteit.
De beste manier om creatief probleem oplossen aan te leren is, om hen aan te moedigen oplossingen te vinden. Geef jouw perspectief als ouder nadat zij hun eigen antwoord hebben gegeven of help hen tot een oplossing te komen als zij het probleem te groot vinden. Probeer weg te blijven bij de ‘paplepeltechniek’ welke direct een oplossing levert.
Kinderen op een andere manier te laten nadenken en tegelijkertijd plezier te laten hebben maakt dat zij hun creativiteit ontwikkelen.
Mocht je hulp willen, dan bieden wij je een workshop ‘creative problem solving’ waarin we de denkstappen visueel maken. Wij leggen dan al spelend een basis, waarna jij als ouder dit makkelijk over kunt nemen en uit kunt bouwen.

Schrijver: Sascha Visser