Blog

Blog post subtitle
Sommige kinderen vinden zichzelf leuk, terwijl anderen negatief over zichzelf denken. Sommige kinderen zien zichzelf als superieur en verwerven daarbij een speciale behandeling, terwijl anderen zichzelf vergelijken en gelijk willen zijn aan anderen. Sommige kinderen geloven te kunnen groeien en bouwen aan hun mogelijkheden, waar anderen geloven dat hun mogelijkheden vast staan en onveranderbaar zijn.
Hoe verkrijgen deze nog kleine individuen toch deze verschillen?
Wat maakt dat kinderen kijken naar zichzelf zoals ze doen?

Jouw brein is de weg

Ik ben ervan overtuigd dat het in deze tijd belangrijk is meer licht te laten schijnen op dit onderwerp. Dat kinderen hun zelfbeeld vormen in sociale relaties is voor mij wel duidelijk. Ook dat kinderen een beter zelfbeeld ontwikkelen als zij door hun ouders liefdevol behandeld worden, als ouders interesse tonen in hun activiteiten, blijdschap delen, als ze gewaardeerd en opgemerkt worden. Toch ontwikkelen kinderen een laag zelfbeeld en zelfs narcisme als ouders hun kinderen extreem aanmoedigen, zoals bijvoorbeeld ‘Wow, jij deed dit ongelooflijk goed! Zulke aanmoedigingen geven een kind een gevoel van belangrijkheid, maar op hetzelfde moment zorgt het voor falen, omdat hen niet vertelt wordt wat zij de volgende keer moeten doen.

Mindset

De term mindset staat voor de manier waarop je denkt over je eigen intelligentie, talenten en vaardigheden. We worden niet geboren met een mindset. Door de tijd bouwen we het. Je brein is ontworpen om door de jaren heen te veranderen. Wat je denkt, kiest, gelooft bepaald wie je bent.
Carol Dweck legde tientallen jaren geleden de basis voor haar mindsettheorie. Zij was het die onderscheid maakte in fixed (vaste) en growth (groei) mindset. Carol was werkzaam op de Columbia University in New York. Zij heeft onderzocht wat de consequenties zijn van verschillende soorten feedback. Zo beschreef zij hoe kinderen tussen 9 en 12 jaar zich voelden, dachten en gedroegen naar een vervolg opdracht.
  • Kinderen die beloond werden voor hun intelligentie wilden eerder een vervolg opdracht doen, omdat zij dachten dat dit hen slim maakten. Kinderen die geprezen werden voor hun inzet kozen een vervolgopdracht omdat dat hen zou helpen nieuwe dingen te leren.
  • Kinderen die geprezen werden om hun intelligentie zeiden minder plezier te hebben in hun taak in vergelijking met kinderen die geprezen werden om hun inzet.
  • Kinderen die geprezen werden om hun intelligentie hadden minder doorzettingsvermogen dan kinderen die geprezen werden om hun inzet.
  • Kinderen die geprezen werden om hun intelligentie presteerde slechter in een vervolg opdracht dan kinderen die geprezen werden om hun inzet.
  • De meerderheid (86%) van de kinderen die geprezen werden om hun intelligentie vroegen hoe leeftijdgenootjes gepresteerd hadden op dezelfde taak. Slechts 23% van de kinderen die geprezen werden voor hun inzet vroegen om dit soort feedback. De meeste van hen vroegen als feedback hoe zij het beter konden doen.
  • Een aanzienlijke groep (38%) van de kinderen die geprezen werden voor hun mogelijkheden logen over de hoeveelheid problemen die zij moesten oplossen om hun taak te volbrengen. Slechts 13% van de kinderen die geprezen werden voor hun inzet deed hetzelfde.
De afgelopen jaren zijn er meerdere onderzoeken geweest naar growth mindset. De meerderheid associeert dat je met een growth mindset betere resultaten krijgt, doordat er sprake is van zelf-regulatie, je bent meer ontvankelijk, sociaal prettig in gedrag, minder agressie, hogere eigenwaarde, minder depressie en angst.
Wat betekent dit voor ons ouders en leerkrachten?
Feedback geven is best complex. Aanmoedigingen zoals: “je bent slim” of “je hebt zoveel talent” vertellen je kind of leerlingen niet wat zij de volgende keer moeten doen. Prijzen om hun inzet en de strategieën die zij gebruiken geven de leerlingen daar in tegen kaders voor vervolg gedrag.
Fouten maken met een groei mindset is niet erg.
Fouten maken draagt bij aan leren, zorgt voor motivatie, doorzettingsvermogen en passie. Creëer een cultuur van verwachting en kwaliteit door op de juiste manier feedback te geven. Kinderen zijn dan gretig om uitdagingen aan te gaan, houden vol als het soms moeilijk gaat. Zij zien fouten maken als een mogelijkheid om te groeien.

Schrijver: Sascha Visser