Blog

Lego Serious Play, een innovatieve methode om voor verbetering te gaan!

Dreigt je kind vast te lopen? Stuur je kind eens naar een workshop met LEGO Serious Play (LSP).

Wat is er dan zo bijzonder aan?

Stel je voor: je zet een groep leerlingen aan een tafel en je geeft hen ieder een doosje willekeurige stenen. Je vraagt hen hiermee een model te bouwen als antwoord op een vraag. En wat er dan gebeurt is gewoon weg fantastisch! De creaties, de verhalen, het plezier en de ongelooflijke rijkdom aan gedachten en gevoelens die zij blootleggende na een paar minuutjes bouwen van een LEGO model. Het met elkaar delen van een kort verhaal hierover is elke keer weer verbluffend en het heeft zo’n groot effect op de leerling zelf. Je ziet ze veranderen, echt geweldig!

Hoe werkt het?

Een leerling krijgt telkens een paar minuten de tijd om een gestelde uitdaging te bouwen. Iedere leerling vertelt dan kort het verhaal over wat hij of zij gebouwd heeft. De anderen kunnen hierover eventueel vragen stellen. Dit genereert ontzettend veel inzicht in het eigen en elkaars denken. Het toont ook hoe creatief iedereen eigenlijk is.

Creativiteit

Creativiteit is essentieel voor probleem oplossen. Het leert hen op een andere manier oplossingen te generen voor veranderende situaties die iedereen heeft. En dat proces is prachtig.
Daarnaast is LSP, het bouwen en vertellen, gewoon leuk. Er wordt veel gelachen en ik heb ontzettende grappige bouwsels gezien waarmee iets serieus treffend werd gekarakteriseerd.
De methode kent ook de kant van emoties. In de sessies vertellen leerlingen soms via hun model informatie waarbij de tranen in de ogen staan.

Wat zit daar achter?

In de neurobiologie wordt gesproken over de ‘brain-hand connection’. Een groot aantal zenuwen in onze handen zijn verbonden met onze hersenen, daarom doet LSP beroep op het denken via de handen. Hierdoor zijn we in staat om op een compleet andere manier situaties door middel van een model tot uitdrukking te brengen en te delen.
Door dit hands-on (bouwen van modellen) en minds-on (vertellen van de metafoor)principe ontstaat er een dieper begrip voor de vraag en de oplossing. Dieper dan door alleen te praten en te luisteren.
Onze hersenen werken driedimensionaal het beste. Via onze handen onthullen we beetje bij beetje stukjes uit ons denken. Dit geeft gedetailleerd inzicht. Veel meer dan we ooit kunnen vertellen. Wat we bouwen wordt daarom beter begrepen en onthouden. Bovendien is er snel resultaat.

LSP is daarom een snelle methode waar driedimensionale modellen antwoord geven op vragen. Het geeft inzicht, vertrouwen en betrokkenheid van elke leerling.

Help je brein een handje.

Schrijver: Sascha Visser